Viies külas laienesid vaba aja veetmise võimalused

MTÜ Adavere Mõisa Selts soetas Leader-toetuse abil Põltsamaa valla külaseltsidele laias valikus vabaajavahendeid ja lauamänge.

Põltsamaa vallas tegutseb viis külaseltsi: Lustivere ja Esku külaselts, Võisiku-Kundrussaare külaselts Ewa, Adavere Mõisaselts, Kamari Haridusselts ja Umbusi seltsing. Kõigil neil on ka oma kooskäimiskoht – kas oma maja või ruumid kellelegi teisele kuuluvas majas. Et külakeskustes lõbusam aega veeta oleks, algatatigi Adavere Mõisa Seltsi eestvedamisel külaseltside ühisprojekt vabaajavahendite ja lauamängude soetamiseks. Vahendite soetamisel võeti arvesse kõigi seltside soove. Näiteks osteti  õhuhoki- ja lauajalgpallimänge, koroona- ja piljardikomplekte, multimängulaud, sõudeergomeeter, crosstrainer Vito XLS, veesõiduvahend „Vesikirp” ja palju muud põnevat.

Vabaajavahendid soetati 2010. aasta novembris ja detsembris ning nüüdseks on need juba päris palju kasutajaid leidnud. Eriti populaarseks on noorte hulgas saanud Adaverre, Kamarisse ja Lustiverre muretsetud WII mängukonsoolid, mis võimaldavad suurt valikut telekamänge mängida. Kõigil seltsidel on olemas info, missugused vabaajavahendid teistel seltsidel olemas on, ning soovi korral võidakse vahendeid omavahel vahetada.

Vabaajavahendite hankimise projekt oli tänuväärne selles mõttes, et võimaldab külades elavatel inimestel vaba aja sisustamiseks kasutada asju, mis on liiga kallid, et neid endale koju muretseda, samuti selles mõttes, et 2010. aastal kärbiti valla eelarveraha nappuse tõttu külaseltside eelarveid ning ilma projektitoetuseta poleks vabaajavahenditesse võimalik olnud investeerida.

Kõnealuse projekti raames soetati peale vabaajavahendite ka õhksoojuspump Adavere Vabaajakeskuse tarvis. Vabaajakeskus asub Adavere Põhikooli õpilaskoduga ühes majas. Kui senini pole vabaajakeskusele soojuse eest arveid esitatud, siis nüüd, mil õpilaskodu viidi odavama puukütte pealt üle kallima õlikütte peale, tuleb mõisaseltsil vabaajakeskuse poolt tarbitava soojuse eest maksma hakata. Kui selgub, et õliküte külaseltsile liiga kalliks osutub, saab vabaajakeskuse vähemalt osaliselt õhkküttele üle viia. Suvel saab õhksoojuspumpa kasutada aga konditsioneerina.

Vabaajavahendite ja õhksoojuspumba soetamist toetas Leader-programm 143 829 krooniga. Omaosaluse aitas Adavere Mõisaseltsil tasuda Põltsamaa vallavalitsus, eraldades selleks seltsile lisa-tegevustoetust.