Bänner
Bänner
Bänner


Avaleht Strateegia 2014-2020 Strateegia 2014-2020

Strateegia 2014-2020

Strateegia teemagruppide kokkuvõtted

Juuni keskel alustasid tööd Jõgevamaa Koostöökoja 2014-2020 strateegiat ette valmistavad töögrupid, kus arutati valdkondi noorte kaasamisest kuni piirkonna mainekujunduseni.

Arutelude kokkuvõtted:

 

Strateegia töörühmad

Koostasime meeskonnad uue perioodi strateegia ettevalmistamiseks.

Töörühmad on:

Loe lisa...

 

Strateegia seminar Lustiveres 30.10.2012

30. oktoobril toimus Jõgevamaa Koostöökoja 2014-2020 perioodi strateegia seminar. Maailmakohvikutes arutasime, milline võiks olla Jõgevamaa Koostöökoda uuel rahastusperioodil.

Seminari päevakava:

Maailmakohvik - millised tegevused peaksid Jõgevamaa Koostöökoja 2014-2020 strateegias olema välja toodud?

Loe lisa...

 

Ümarlauad teemal: Vajadused ja võimalused oma kodukohta arendada

2012 aasta oktoobris korraldasid Jõgevamaa Koostöökoda ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ümarlaua, et arutada piirkonna vajaduste ja võimaluste üle. Ümarlauad toimusid järgmiselt:

23 oktoobril Pajusi külamajas,

24 oktoobril Jõgeva vallavalituse saalis ja

25 oktoobril Voore Aktiviseerimiskeskuses.

Loe lisa...

 

Leader allkomitee fookuses - Leader strateegiad paremaks

Euroopa maaelu arengu võrgustiku Leader allkomitee algatusel loodi käesoleval programmperioodil 2007-2013 juba neljas fookusgrupp. Eelmiste fookusgruppide töö oli ennast õigustanud ja sellepärast otsustati seda meetodit jätkata. Fookusgrupp on liikmesriikide esindajatest koosnev töörühm teatud teemade analüüsimiseks ja ettepanekute tegemiseks.

Loe lisa...