Bänner
Bänner
Bänner


Avaleht Strateegia 2014-2020 Strateegia 2014-2020 Täpsustunud meetmed ja hindamissüsteem

Täpsustunud meetmed ja hindamissüsteem

Jõgevamaa Koostöökoja juhatus analüüsis Koostöökoja Strateegia meetmete vastavust EU regulatsioonidele ja täiendas sellest tulenevalt strateegia meetmeid. Täpsustunud on meetmete nimed, ühisprojektide tegemise eelduseks on vähemalt kahe partneri koostööleping.