Bänner
Bänner
Bänner


Avaleht Strateegia 2014-2020 Strateegia 2014-2020 Ümarlauad teemal: Vajadused ja võimalused oma kodukohta arendada

Ümarlauad teemal: Vajadused ja võimalused oma kodukohta arendada

2012 aasta oktoobris korraldasid Jõgevamaa Koostöökoda ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ümarlaua, et arutada piirkonna vajaduste ja võimaluste üle. Ümarlauad toimusid järgmiselt:

23 oktoobril Pajusi külamajas,

24 oktoobril Jõgeva vallavalituse saalis ja

25 oktoobril Voore Aktiviseerimiskeskuses.

Arutati järgmistel teemadel:

1. Jõgevamaa Koostöökoja strateegia aastateks 2014 – 2020. Suunad ja võimalikud uuendused.

2. Jõgevamaa Koostöökoja ideevoor 2013. Uue hindamiskomisjoni moodustamine.

3. Olulised teenused maapiirkonnas – Jõgevamaa vajadused ja võimalused.

Ümarlaudade kokkuvõtted:

Ümarlaua viisid läbi Aive Tamm Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht ja Kersti Kurvits Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse MTÜ-de konsultant.