Bänner
Bänner
Bänner


Avaleht Artiklite arhiiv

Märka leaderit- konkurs parimate LEADER projektide leidmiseks

Eesti maaelu arengukava 2007 – 2013 Leader meede eesmärkideks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasa aitamine, maapiirkonna elukvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine ja otsustusõiguse andmine kohalikule tasandile Leader kohalike tegevusgruppide kaudu.

 Eestis tegutseb 26 Leader tegevusgruppi, mis hõlmab Eesti maapiirkonnast 99%. Tegevusgrupid korraldavad oma piirkonnas Leader meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu strateegia elluviimiseks. Tänaseks on Maaelu arengukava 2007–2013 Leader meetme abil tehtud palju toredaid algatusi. Nende tutvustamiseks ja tegijate tunnustamiseks kuulutatakse välja konkurss.

 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 kohta lähemalt Põllumajandusministeeriumi veebilehelt http://www.agri.ee/mak ja Leader meetme kohta http://www.agri.ee/leader/

 Konkursi eesmärk

Konkursi eesmärk on tutvustada ja tunnustada Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) Leader meetme toetust saanud parimaid projekte ja nende teostamise taga olevaid tublisid maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi.

 Tunnustuse saajate tegevuses näeme inspireerivaid näited loovusest ja ettevõtlikkusest Eesti maapiirkonnas. Need on näited, mis kirjeldavad, kuidas Leader meede soodustab kohalikku arengut ja koostööd erinevate sektorite vahel.

 Keda tunnustatakse?

Konkursil saavad osaleda MAK Leader meetme raames toetust saanud projektid viies kategoorias:

Parim põllumajandusprojekt

Parim maaettevõtlusprojekt

 

Parim keskkonnaprojekt

Parim noorteprojekt

Parim koostööprojekt

 Konkursil osalemise eeltingimuseks on MAK Leader meetmest toetuse saamine ning toetusega kaasnevate kohustuste nõuetekohane täitmine. Konkursile oodatakse MAK Leader meetme toetuse abil elluviidud projekte, mis:

 • paistavad silma loova lahenduse ja edumeelsusega,
 • sobivad hästi piirkonna omapäraga,
 • elavdavad piirkonna ettevõtlust või koostööd,
 • on head keskkonnale,
 • annavad häid ideid ja eeskuju teistelegi tegijatele.

 Parim noorte projekt peab lisaks olema tehtud noorte poolt või pakkuma oma tulemusega tegevust või kasu lastele ja noortele. Üks projekt võib kandideerida ka mitmes kategoorias.

 Igas kategoorias nelja parimaks tulnud projekti kohta tehakse enne lõpliku otsuse langetamist päring PRIAst ning hindamiskomisjon külastab ettevõtet või projekti tegevuskohta.

 Konkursile projektide esitamine

Konkursil osalevaid projekte võivad välja pakkuda kõik soovijad: kohalikud omavalitsused,  piirkondlikud arenduskeskused, erialaliidud, nõustajad, kohalikud tegevusgrupid, piirkonna ettevõtjad ja elanikud.

 Projekte saab esitada kuni 30. aprillini 2011.a.

 Projektid esitatakse konkursile vastaval vormil, vormid on kättesaadavad esitamiseks maainfo.ee/leader/konkurss veebilehel.

 Projektide esitamise vormile tuleb märkide esitaja nimi ja kontaktandmed. See on vajalik, et loosida auhinnad projektide esitajatele.

 Kuidas parimad MAK Leader projektid valitakse?

Kõik konkursile laekuvad projektid vaatab üle maaeluvõrgustiku töögrupp valides välja igast kategooriast 4 projekti. Väljavalitud projektidest valib igasse kategooriasse parimad Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetest moodustatud hindamiskomisjon. Parima valimise käigus küsitakse projekti kohta informatsiooni ka PRIAst ning iga kategooria parimaid käiakse kohapeal vaatamas. Nii töögrupi, kui ka hindamiskomisjoni töösse võib Maamajanduse Infokeskus kaasata eksperti.

 

 Projekte hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumidele järgnevalt:

 • Parim põllumajandusprojekt
  • Edumeelsus kuni 30 punkti;
  • Koostöö ja partnerlus kuni 25 punkti;
  • Keskkonnaga kooskõlas tootmine, lisaväärtus kuni 25 punkti;
  • Mõju ettevõtja äritegevusele kuni 25 punkti;
  • Ettevõtja tuntus kuni 5 punkti.

 Parim maaettevõtlusprojekt

  • Piirkonna elavdamine kuni 30 punkti;
  • Edumeelsus kuni 25 punkti;
  • Koostöö ja partnerlus kuni 25 punkti;
  • Mõju ettevõtja äritegevusele kuni 15 punkti;
  • Vajadus ja sobivus territooriumile kuni 5 punkti.

 Parim keskkonnaprojekt

  • Keskkonnaga kooskõlas tootmine, lisaväärtus kuni 30 punkti;
  • Vajadus ja sobivus territooriumile kuni 25 punkti.
  • Keskkonnateadlikkuse suurendamine kuni 25 punkti;
  • Edumeelsus kuni 15 punkti;
  • Maapiirkondade atraktiivsuse suurendamine kuni 5 punkti.

 Parim noorteprojekt

  • Laste ja/või noorte aktiviseerimine kuni 30 punkti;
  • Koostöö ja partnerlus kuni 25 punkti;
  • Edumeelsus kuni 15 punkti;
  • Piirkonna elavdamine kuni 15 punkti;
  • Maapiirkondade atraktiivsuse suurendamine kuni 15 punkti.

 Parim koostööprojekt

o   Koostöö ja partnerlus kuni 30 punkti;

 • Piirkonna elavdamine kuni 25 punkti;
 • Vajadus ja sobivus territooriumile kuni 25 punkti.
 • Projekti tuntus kuni 15 punkti;
 • Maapiirkondade atraktiivsuse suurendamine kuni 5 punkti.

Hindamiskriteeriumide kirjeldus:

Nr

Nimetus

Kirjeldus

1

Edumeelsus

Projekti unikaalsus, lahenduse loovus ja sobivus antud piirkonda, innovaatilisus, originaalsus, uudsus. Tavapärasest erinev lahendus, tegevus, tulemus või mõju

2

Koostöö ja partnerlus

Kaasamine. Ühistegevuse aktiviseerimine projekti käigus ja/või pärast projekti lõppemist

3

Tuntus

Kogemuse/lahenduse aktiivne propageerimine, tutvustamine, levitamine

4

Piirkonna elavdamine

Projekti positiivne mõju piirkonna arengule laiemalt, sidusettevõtluse/teenuste teke ja koondumine, uute teenuste pakkumine, kohaliku ressursi kasutamine, sh tööhõive kasv, kohaliku tooraine kasutamine

5

Keskkonnaga kooskõlas tootmine, pakutav lisandväärtus

Positiivne mõju loodus- ja/või elukeskkonnale, nt looduslike või kultuuriliste väärtuste säilimine, miljööväärtuse suurendamine, reostuse vähendamine, energiakulu vähendamine, taastuvenergia kasutamine jne

6

Vajadus ja sobivus territooriumile

Projekti tegevuste sobivus piirkonna kultuuriliste, elukeskkonna, looduslike jm eripäradega. Piirkonna unikaalse identiteedi loomine/toetamine.

7

Keskkonnateadlikkuse suurendamine

Laste, noorte ja/või täiskasvanute seas keskkonnasäästliku mõtteviisi ja/või tegevuste aktiivne propageerimine

8

Laste ja/või noorte aktiviseerimine

Lastele/noortele tegutsemisvõimaluste loomine projekti käigus ja/või pärast selle lõppemist

9

Maapiirkondade atraktiivsuse suurendamine

Piirkonna ligitõmbavamaks muutmine elu-, puhke-, ettevõtlus- ja/või töökohana

10

Mõju ettevõtja äritegevusele

Positiivne mõju ettevõtja enda äritegevusele (tootlikkuse tõus, kulude vähendamine, riskide maandamine, ekspordi suurenemine jms)

 

Kuidas parimatest MAK projektidest teada saab?

Kuidas avalikkust teavitatakse?

 Trükimeedias artiklid projektide tutvustamiseks, telemeedias videolood projektide tutvustamiseks. Maaeluvõrgustiku veebileht www.maainfo.ee/leader/konkurss ja Põllumajandusministeeriumi ja PRIA veebilehed. MAAMESS 2011 – konkurssi tutvustavate voldikute jagamine, MAK-i tutvustavate infolehtede jagamine.

 Trükised: 20 parimat MAK Leader projekti, trükised teemade kaupa.

Tunnustusüritus: Parimad MAK Leader projektid igas kategoorias kuulutatakse välja ja võitjaid autasustatakse 2011.a. juuli keskel üle-Eestilisel Leader SUVESEMINARIL Eesti maapiirkonnas.

Tunnustusüritusel loositakse välja auhinnad ka projektide konkursile esitajatele. Tunnustusüritusele on teretulnud kõik huvilised. Parim projekt saab vastava tunnistuse, mälestuseseme ja tutvustuse trükises.

 

 
Eelseisvad üritused
<<  Detsember 2018  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Tule osale!

No current events.

Ürituste nimekirjad

Eelseisvad üritused
---------------------------
Möödunud üritused