Bänner
Bänner
Bänner


Avaleht Taotlusvoor Meetmed Rahastatavad meetmed

Rahastatavad meetmed

Aktiivne kogukond

Meetme üldine eesmärk on piirkonna arendamine läbi kogukonnale suunatud tegevuste.

Meede on suunatud maaelanike kodanikuaktiivsuse suurendamisele, partnerluspõhimõttel arendatava  koostöö edendamisele ja piirkonna maine kujundamisele. Meetmest toetatakse tegevuste elluviimist  välja arvatud investeeringud põhivarasse.

Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:

 

 

 • Arengukavade koostamine, uuringute teostamine;
 • kogukonnateenuste arendamine, (kogukonnateenuste koolitused, arengukavade koostamine, seminaride korraldamine, õppereiside korraldamine kogukonnateenusega tutvumiseks)
 • regulaar- ja sariürituste algatamine, korraldamine ja läbiviimine;
 • tegevuspiirkondade vahelise koostöö arendamine;
 • oskuste ja teadmiste omandamine, sealhulgas õppereisid;
 • noorte vabaaja sisustamisele suunatud tegevused;
 • ajaloo, pärimus- ja pärandkultuuri ning traditsioonide kogumine, säilitamine ja tutvustamine (sealhulgas trükised, audio- ja videosalvestised, temaatilised kogumikud jne);
 • erinevate sektorite vahelise või koostööalaste ürituste korraldamine ja läbiviimine;
 • kultuuri- ja loodusväärtuste arendamine, eksponeerimine ja tutvustamine.

Maksimumsumma: 6391 eurot maakondliku mõju omavatel projektidel 19 173 eurot.

Atraktiivne keskkond

Meetme üldine eesmärk on piirkonna arendamine läbi elukeskkonna parendamisele  suunatud tegevuste ja investeeringute. Meede aitab piirkonda muuta huvitavamaks elukeskkonnaks,  kus on hea olla, kuhu tahaks tulla ja alatiseks jääda.

Meede on suunatud maapiirkonna atraktiivsuse tõstmisele, läbi kogukonna teenuste pakkumiseks vajalike investeeringute tegemise, mis loovad  eelduse ja aitavad kaasa Jõgevamaa Koostöökoja piirkonna elukeskkonna ja infrastruktuuri parandamisele.

Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:

 • Kogukonnakeskuste arendamine, sealhulgas ehitamine, rekonstrueerimine, parendamine, renoveerimine ja sisustuse ostmine;
 • infrastruktuuri objektide (sealhulgas sotsiaalsete) loomine ja taastamine;
 • tervisarenduslike objektide loomine ja arendamine sh terviserajad;
 • eelduste loomine teenuste pakkumiseks sealhulgas teenuste osutamiseks vajalike ruumide renoveerimine, parendamine, rekonstrueerimine, restaureerimine, sisustuse ostmine;
 • ajaloo-, arhitektuuri, ja kultuurimälestiste, pärandkultuuri säilimisele kaasa aitamine sealhulgas mälestuste kogumine, fotode kogumine, ajalooliste esemete kogumine, trükiste koostamine ajaloopärandi teemadel, trükiste välja andmine, ajaloomälestiste korrastamine, temaatiliste objektide viidastamine, artefaktide kogumine ja eksponeerimine;
 • projekteerimine, geoloogilised ja geodeetilised uuringud, detailplaneeringud,  haljastus-ja heakorraprojektid;
 • elustiili tutvustused, teemakülade loomine ja arendamine sealhulgas teemaküla kontseptsiooni välja töötamine, teemakülade ehitamine;
 • piirkonna tuntuse ja identiteedi loomine ja loomemajanduse arendamine sealhulgas piirkonna mainekujunduslikud uurimustööd, piirkonna logo välja töötamine.

Toetuse maksimumsumma 31 956 eurot.

Ettevõtlus

Meetme eesmärk on aidata kaasa majandustegevuse mitmekesistamisele, toote- ja teenuse kvaliteedi tõstmisele, parandada sotsiaalset toimetulekut läbi majandustegevuse, tõsta tegevuspiirkonna ettevõtete konkurentsivõimet, säilitada olemasolevaid töökohti,  pikendada tooteahelat, võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ja aidata kaasa ühisturundusele ettevõtete hulgas.

Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:

 • Investeeringuid ettevalmistavad tegevused, sealhulgas arendusdokumentide koostamine, projekteerimine, geoloogilised ja geodeetilised uuringud, detailplaneeringud;
 • investeeringud ettevõtlusse seal hulgas mikropõllumajandusettevõtete arendamine, ettevõtte tegevuse laiendamine, ettevõtte arengu kitsaskohtade leevendamine, ehitustegevus ettevõtte laienemise eesmärgil;
 • kohalike toodete väljatöötamine, testimine, arendus ja turundus;
 • turundusalane koostöö;
 • teavitustegevused seal hulgas  messidel osalemine;
 • maamajanduse mitmekesistamine;

tootmisahela, kui terviku arendamine, sealhulgas toormaterjali ettevalmistamine, tootele lisandväärtuse andmine, turunduskanali tõhustamine, otseturunduse või ühisturunduse arendamine

Toetuse maksimumsumma 63 912 eurot.

Toetuse määr:

 • MTÜ/SA kuni 90% abikõlbulikest kuludest
 • KOV kuni 80% abikõlbulikest kuludest
 • Ettevõtetel (seal hulgas füüsilisest isikust ettevõtjad ja ärilist tegevust planeerivad MTÜd ja SAd)kuni 60% abikõlbulikest kuludest
 
Eelseisvad üritused
<<  Detsember 2018  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Tule osale!

No current events.

Ürituste nimekirjad

Eelseisvad üritused
---------------------------
Möödunud üritused